Yapısı itibariyle caydırıcılık özelliği yüksek olan ve yüksek güvenlik gerektiren alanların korunmasında son derece etkili olan bir tel türüdür. Önceden sadece kamu alanlarında ve sınır boylarında kullanılırken, artık özel mülkler ve sitelerin güvenliği içinde kullanılmaya başlanılmış tel türlerindendir. Genel kullanım alanları ise villa, askeri tesisler, sanayi tesisleri, toplu konutlar, ülke sınırları, rafineriler, ceza evleri, fabrikalar, organize sanayi bölgeleri ve enerji merkezleridir.